A.2. PHP Bestandsformattering

A.2.1. Algemeen

Voor bestanden die alleen PHP code bevatten is de sluitende tag ("?>") nooit toegelaten. Die wordt niet geëist door PHP. Het niet schrijven van deze afbakening voorkomt het toevoegen van spaties in de output.

BELANGRIJK: Toevoegen van binaire gegevens zoals toegelaten door __HALT_COMPILER() is niet toegelaten in eender welk Zend Framework PHP bestand of bestanden die daarvan zijn afgeleid. Het gebruik van deze mogelijkheid is alleen toegelaten in speciale installatie scripts.

A.2.2. Indenting

Gebruik een indent van 4 spaties, zonder tabulatie

A.2.3. Maximale regellengte

De doellengte voor een regel is 80 tekens, dus ontwikkelaars zouden moeten proberen om zo dicht mogelijk bij de 80 kolommengrens te blijven èn praktisch te blijven. Langere regels zijn aanvaardbaar. De maximale lengte voor eender welke regel code in PHP is 120 tekens.

A.2.4. Regeleinde

Regeleindes worden geschreven volgens de Unix standaard. Regels moeten eindigen op één enkele linefeed (LF). Een linefeed is een ordinal 10, of een hexadecimale 0x0A.

Gebruik geen carriage returns (CR) zoals Macintosh computers (0x0D).

Gebruik geen carriage return/linefeed combinatie (CRLF) zoals Windows computers (0x0D, 0x0A).