Bijlage B. Auteursrechtinformatie

De volgende auteursrechten zijn op delen van de Zend Framework toepasbaar.

Copyright © 2005-2006 Zend Technologies Inc. (http://www.zend.com)