Hoofdstuk 2. Zend_Controller

Inhoudsopgave

2.1. Overzicht
2.1.1. Inleiding
2.1.2. Route Process
2.1.3. Dispatch Token
2.1.4. Dispatch Process
2.2. Om te beginnen
2.2.1. Inleiding
2.2.2. Server Configuratie
2.2.3. Bootstrap Bestand
2.2.4. Mappenstructuur
2.2.5. IndexController
2.3. Onderklassen
2.3.1. Inleiding
2.3.2. Overeenkomsten
2.3.3. Router Interface
2.3.4. Dispatcher Interface
2.4. Plugins
2.4.1. Inleiding

2.1. Overzicht

2.1.1. Inleiding

De Zend_Controller verstrekt de basis om een website te bouwen volgens het Model-View-Controller (MVC) patroon.

Het Zend_Controller systeem is ontworpen om licht, moduleerbaar en uitbreidbaar te zijn. Het is een minimalistisch ontwerp om flexibiliteit en vrijheid aan de gebruikers te geven en tevens genoeg structuur te verstrekken zodanig dat alle systemen die rond Zend_Controller worden gebouwd dezelfde overeenkomsten en een gelijkaardige code lay-out delen.

Het Zend_Controller werkschema wordt door verschillende componenten geïmplementeerd. Hoewel het niet nodig is om volledig de details van al deze componenten te begrijpen om het systeem te gebruiken, kan een praktische kennis van de werkwijze zeer hulpvol zijn.

 • Zend_Controller_Front orkestreert het gehele werkschema van het Zend_Controller systeem. Het is een interpretatie van het FrontController patroon. Zend_Controller_Front verwerkt alle door de server ontvangen aanvragen en is uiteindelijk verantwoordelijk voor het doorgeven van de aanvragen aan de ActionControllers (Zend_Controller_Action).

 • Zend_Controller_Router is de router. Routing is het verwerken en opbreken van een URI eindbestemming om vast te stellen welke controller en welke actie van die controller het verzoek moet behandelen. Deze definitie van controller, actie en optionele parameters is verpakt in een waardeobject genaamd Zend_Controller_Dispatcher_Token. Dit wordt dan verwerkt door de Zend_Controller_Dispatcher. Routing gebeurt slechts één keer: wanneer het verzoek wordt ontvangen en voordat de eerste controller word gedispatched.

 • Zend_Controller_Dispatcher is de dispatcher. Dispatching is het proces van het ontvangen van het Zend_Controller_Dispatcher_Token, het vinden van het toepassende controller bestand, het instantiëren van een controller klasse in dat bestand (moet Zend_Controller_Action implementeren), en uiteindelijk de actiemethode uitvoeren in dat controller object. In tegenstelling tot routing, dat maar eenmaal gebeurt, gebeurt dispatching in een lus. Zend_Controller_Dispatcher wordt herhaaldelijk opgeroepen door Zend_Controller_Front totdat alle acties in binnenkomende volgorde zijn gedispatched.

 • Zend_Controller_Action is het basiscomponent van de controller. Elke controller is een alleenstaande klasse die de Zend_Controller_Action class uitbreidt, en deze klasse heeft actiemethodes.

Het werkschema van Zend_Controller is relatief eenvoudig. Een verzoek wordt ontvangen door Zend_Controller_Front, die op zijn beurt Zend_Controller_Router aanroept om vast te stellen welke controller (en actie in die controller) gedispatched wordt. Zend_Controller_Router breekt de URI op in een Zend_Controller_Dispatcher_Token object dat beschrijft waar te dispatchen. Zend_Controller_Front gaat dan in een dispatch lus. Het roept de Zend_Controller_Dispatcher op aan wie hij het token doorgeeft, om aan de uiteindelijke controller en actie te dispatchen. Nadat de controller dat gedaan heeft, gaat de controle terug naar Zend_Controller_Front. Indien de controller heeft aangeduid dat een andere controller gedispatched moet worden door een nieuw token terug te sturen gaat de lus verder en een andere dispatch wordt afgewerkt. Zo niet, dan is de verwerking afgelopen.

2.1.2. Route Process

Voordat je eerste controller kan gebouwd worden moet je begrijpen hoe het routing process werkt zoals het geïmplementeerd is in Zend_Controller_Router. Vergeet niet dat het werkschema opgedeeld is in routing, dat maar één keer gebeurt, en dispatching, dat daarna in een lus voorkomt.

Zend_Controller_Front roept Zend_Controller_Router aan om een URI naar een controller te mappen -- en een actie binnenin die controller. Zend_Controller_Router neemt de URI en breekt die op in een waardeobject, Zend_Controller_Dispatcher_Token, dat aan de dispatcher (Zend_Controller_Dispatcher) zal worden doorgegeven.

De router gebruikt een zeer eenvoudige mapping om de naam van de controller en de naam van de actie in de controller te determineren:

http://framework.zend.com/controller/action/
			

Merk hierboven op dat het eerste segment altijd de naam van de controller is en het tweede segment altijd de naam van de actie is.

Parameters mogen eventueel worden gedefinieerd in de URI die aan de controller wordt doorgegeven. Deze nemen de vorm aan van key/waarde-paren:

http://framework.zend.com/controller/action/key1/value1/
			

Indien er niets aanwezig is in het /controller/ deel van de URI wordt deze "index". Indien er niets aanwezig is in het /action/ deel van de URI, dan wordt dit ook een "index". Deze voorbeelden om dit te illustreren:

http://framework.zend.com/roadmap/future/
Controller: roadmap
Action  : future

http://framework.zend.com/roadmap/
Controller: roadmap
Action  : index

http://framework.zend.com/
Controller: index
Action  : index
				

[Opmerking] Opmerking
Momenteel ontwikkelen we een nieuwe router met een URI herschrijvingsmotor die veel meer flexibiliteit aan de router zal geven dan nu het geval is. De nieuwe router zal aanwezig zijn in een preview versie in de nabije toekomst.

De controller naam, de actienaam binnenin die controller en alle optionele parameters zijn verpakt in een token, Zend_Controller_Dispatcher_Token. Dit token wordt teruggekeerd naar Zend_Controller_Front, die dan in de dispatch lus gaat. Eenmaal in de dispatch lus wordt het token aan de Zend_Controller_Dispatcher gegeven.

2.1.3. Dispatch Token

Het Dispatch Token is een eenvoudig waardeobject dat wordt doorgegeven tussen Zend_Controller_Front en klassen die de router en dispatcher interfaces implementeren. Het verenigd de definitie van een controller, een actie en de parameters die aan de actie moeten worden doorgegeven.

 • De naam van de controller kan verkregen en gezet worden met getControllerName() en setControllerName().

 • De naam van de actie die moet worden opgeroepen binnenin die controller kan verkregen en gezet worden door getActionName() en setActionName().

 • Paremeters die aan de actie moeten worden doorgegeven zijn een associatieve array van key/waarden-paren die verkregen en gezet kunnen worden door getParams() en setParams().

2.1.4. Dispatch Process

Dispatching is het process waarin een token, Zend_Controller_Dispatcher_Token, wordt genomen en de informatie die het bevat er wordt uitgehaald: een controllernaam, een actienaam en optionele parameters. Dan wordt de controller geïnstantieerd en de actie van die controller opgeroepen.