3.5. Zend_Db_Table_Rowset

3.5.1. Inleiding

Zend_Db_Table_Rowset is een iterator voor Zend_Db_Table_Row object verzamelingen. In het algemeen instantieer je geen alleenstaande Zend_Db_Table_Rowset; maar krijg je een Zend_Db_Table_Rowset terug als resultaat van een oproep aan Zend_Db_Table::find() of fetchAll(). Je kan dan door de verzameling Zend_Db_Table_Row objecten lopen en deze wijzigen indien je dat wenst.

3.5.2. Een Rowset verkrijgen

Het eerste wat je moet doen is een Zend_Db_Table klasse instantiëren.

<?php
// een adapter opzetten
require_once 'Zend/Db.php';
$params = array (
  'host'   => '127.0.0.1',
  'username' => 'malory',
  'password' => '******',
  'dbname'  => 'camelot'
);

$db = Zend_Db::factory('PDO_MYSQL', $params);

// de standaard adapter zetten voor alle Zend_Db_Table objekten
require_once 'Zend/Db/Table.php';
Zend_Db_Table::setDefaultAdapter($db);

// verbinden met een tabel in de database
class RoundTable extends Zend_Db_Table {}
$table = new RoundTable();
?>
    

Verkrijg vele records van de database door Zend_Db_Table::find() met meerdere keys te gebruiken, of door Zend_Db_Table::fetchAll() te gebruiken; het aldus bekomen resultaat zal een Zend_Db_Table_Rowset object zijn dat je toelaat door de individuele Zend_Db_Table_Row objecten in de recordset te lopen.

<?php
// verkrijg meerdere records van de tabel
$rowset = $table->fetchAll();

//
// $rowset is nu een Zend_Db_Table_Rowset object bestaande uit
// één Zend_Db_Table_Row object per record in de resultaten
//
?>
    

3.5.3. Door de Rowset lopen

Zend_Db_Table_Rowset implementeert de SPL Iterator interface, wat betekent dat je door Zend_Db_Table_Rowset objecten kan lopen zoals je dat doet met arrays door foreach() te gebruiken. Elke waarde die je zo verkrijgt zal een Zend_Db_Table_Row object zijn dat overeenkomt met een record van de tabel. Je kan dan de eigenschappen ervan afbeelden, wijzigen en terug opslaan.

<?php
// verbinden met een tabel in de database
class RoundTable extends Zend_Db_Table {}
$table = new RoundTable();

// meerdere records verkrijgen van de tabel
$rowset = $table->fetchAll();

// ze allemaal afbeelden
foreach ($rowset as $row) {
  // $row is een Zend_Db_Table_Row objekt
  echo "<p>De lievelingskleur van " . htmlspecialchars($row->nobleTitle) . " "
    . htmlspecialchars($row->firstName)
    . " is " . htmlspecialchars($row->favoriteColor)
    . ".</p>\n";

	// update het aantal keer dat we deze rij hebben afgebeeld
	// (deze eigenschap mapt naar een kolom in de tabel "times_displayed")
  $row->timesDisplayed ++;

	// de record opslaan met de nieuwe informatie
  $row->save();
}
?>