1.6. Zend::dump()

Zend::dump() geeft informatie over een expressie weer (of geeft deze terug). Het is een "wrapper" voor de PHP functie var_dump(). Ze omvat de weergave in (X)HTML <pre> tags en kan die optioneel prefixen met een stuk tekst.

<?php
	
dump($var, $label=null, $echo=true)

?>

Het $var argument specificeert de expressie of variabele waarvan de informatie zal worden opgevraagd.

$label is optioneel en kan eender welke tekst bevatten. Deze tekst zal dan voor de weergave van Zend::dump() worden weergegeven. Dit is handig wanneer je informatie over meerdere variabelen op één enkele pagina weer wil geven.

De boolean $echo bepaalt of de output van Zend::dump() wordt weergegeven of niet. Indien het TRUE is, wordt deze weergegeven. Ongeacht de waarde van $echo zal de output altijd worden terugegeven.