4.6. Een enkele Atom entry lezen

Een Atom <entry> element is ook alleenstaand geldig. Gewoonlijk is de URL van een entry gelijk aan de URL van de feed gevolgd door <entryId> zoals http://atom.example.com/feed/1, het voorbeeld van hierboven volgend.

Als je een enkele entry leest zal je nog altijd een Zend_Feed_Atom object hebben maar het zal automatisch een "anonieme" feed aanmaken om de entry in te kapselen.

Voorbeeld 4.3. Een alleenstaande entry van een Atom Feed lezen

<?php

$feed = new Zend_Feed_Atom('http://atom.example.com/feed/1');
echo 'De feed heeft: ' . $feed->count() . ' entry.';

$entry = $feed->current();

?>   

Op een andere manier zou je het entry objekt direct kunnen instantiëren indien je weet dat je een document opent dat alleen <entry> elementen bevat:

Voorbeeld 4.4. Het Entry Object Direct gebruiken voor een Single-Entry Atom Feed

<?php

$entry = new Zend_Feed_EntryAtom('http://atom.example.com/feed/1');
echo $entry->title();

?>