4.5. Een Atom Feed lezen

Zend_Feed_Atom is voor een groot deel identiek aan Zend_Feed_Rss. Het verstrekt dezelfde toegang to feed eigenschappen en het overlopen van de entries in de feed. Het grote verschil zit in de structuur van het Atom protocol zelf. Atom is een opvolger van RSS; het is een meer generiek protocol en is ontworpen om gemakkelijker met feeds om te gaan die de volledige inhoud in de feed aanbieden door het opsplitsen van de RSS description eigenschap in twee elementen: summary en content.

Voorbeeld 4.2. Basisgebruik van een Atom Feed

Lees een Atom feed en beeld de title en summary van elke entry af:

<?php

$feed = new Zend_Feed_Atom('http://atom.example.com/feed/');
echo 'de feed bevat ' . $feed->count() . ' entries.' . "\n\n";
foreach ($feed as $entry) {
    echo 'Titel: ' . $entry->title() . "\n";
    echo 'Samenvatting: ' . $entry->summary() . "\n\n";
}

?>   

Je kan de volgende feed eigenschappen verwachten in een Atom feed:

Atom entries hebben gewoonlijk de volgende eigenschappen:

Voor meer informatie en een overvloed van bronnen over Atom, ga naar http://www.atomenabled.org/.