4.4. Een RSS Feed lezen

Een RSS feed lezen is zo eenvoudig als het instantiëren van een Zend_Feed_Rss object met het URI van de feed:

<?php

$channel = new Zend_Feed_Rss('http://rss.example.com/channelName');

?>

Indien er fouten optreden bij het verkrijgen van de feed zal een Zend_Feed_Exception opgeworpen worden.

Als je eenmaal een feed object hebt, kan je toegang verkrijgen voor eender welke van de standaard RSS kanaaleigenschappen op een direkte wijze:

<?php

echo $channel->title();

?>

Merk de functiesyntax op. Zend_Feed gebruikt een overeenkomst om eigenschappen als XML objecten te behandelen indien ze werden opgevraagd met de variabele "getter" syntax ($obj->property()). Dit laat het toe de volledige tekst van eender welke individuele node te verkrijgen en toch volledig toegang te hebben tot alle childnodes.

Indien kanaaleigenschappen attributen hebben zijn deze toegangkelijk door het gebruiken van de array syntax van PHP:

<?php

echo $channel->category['domain'];

?>

Vermits XML attributen geen kinderen kunnen hebben is de functiesyntax niet nodig om toegang te krijgen tot attribuutwaarden.

Meestal zal je door een feed willen loopen en iets met de entries willen doen. Zend_Feed_Abstract implementeert PHP's Iterator interface, dus het weergeven van alle titels van artikels in een kanaal is eenvoudig met:

<?php

foreach ($channel as $item) {
    echo $item->title() . "\n";
}

?>

Indien je niet vertrouwd bent met RSS zijn hier de standaard elementen die je kan verwachten in een RSS kanaal en in individuele RSS items (entries).

Verplichte kanaalelementen:

Gewone optionele elementen:

RSS <item> elementen hebben geen strict verplichte eigenschappen. Desalnietemin moeten ofwèl title of description aanwezig zijn.

Gewone item elementen:

Je kan in jouw code altijd testen of een element leeg is of niet met:

<?php

if ($item->propname()) {
    // ... doorgaan.
}

?>

Indien je in de plaats daarvan $item->propname gebruikt, zal je altijd een leeg object verkrijgen dat geëvalueerd zal worden als TRUE en je test zal niet juist zijn.

Voor verdere informatie kan je terecht op de officiële RSS 2.0 specificatie: http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss