4.3. Feeds verkregen van Web Paginas

Web paginas bevatten dikwijls alt;link> afbakeningen die naar feeds met relevante informatie met betrekking tot de pagina wijzen. Zend_Feed laat je toe om alle gereferenceerde feeds in een web pagina met één eenvoudige methode oproep te verkrijgen:

<?php

$feedArray = Zend_Feed::findFeeds('http://www.example.com/news.html');

?>

De methode findFeeds() stuurt een array van Zend_Feed_Abstract objecten terug die gereferenceerd zijn door <link> afbakeningen op de news.html web pagina. Afhankelijk van het type van elk van de feeds zal elke respectieve entry in de $feedArray array een Zend_Feed_Rss of een Zend_Feed_Atom instantie zijn. Zend_Feed zal een Zend_Feed_Exception opwerpen bij mislukking, zoals een HTTP 404 antwoord of een misvormde feed.