4.7. Feed en Entry structuren wijzigen

De intuïtieve syntax van Zend_Feed breidt zich uit voor het bouwen en wijzigen van feeds en entries, naast het lezen ervan. Je kan gemakkelijk je nieuwe of gewijzigde objecten in goedgevormde XML terugsturen om het in een bestand op te slaan of naar een server te sturen.

Voorbeeld 4.5. Wijzigen van een bestaande Feed Entry

<?php

$feed = new Zend_Feed_Atom('http://atom.example.com/feed/1');
$entry = $feed->current();

$entry->title = 'Dit is een nieuwe titel';
$entry->author->email = '[email protected]';

echo $entry->saveXML();

?>   

Dit zal een volledige (inclusief <?xml ... > proloog) XML representatie van de nieuwe entry weergeven, met inbegrip van alle nodige XML namespaces.

Merk op dat het bovenstaande zelfs zal werken indien de oorspronkelijke entry nog geen author afbakening heeft. Je kan zoveel niveaus van -> aandoen als je wil voor een toewijzing te doen; alle niveaus zullen automatisch worden aangemaakt indien nodig.

Als je een andere namespace wil gebruiken dan atom:, rss: of osrss: in je entry, moet je de namespace registreren aan Zend_Feed door Zend_Feed::registerNamespace() te gebruiken. Als je een bestaand element wil wijzigen zal het steeds zijn oorspronkelijke namespace behouden. Als je een nieuw element toevoegt zal het in de standaard namespace gaan als je niet uitdrukkelijk een andere namespace toewijst.

Voorbeeld 4.6. Een Atom Entry met elementen van een aangepaste namespace

<?php

$entry = new Zend_Feed_EntryAtom();
// id wordt altijd via de server toegewezen in Atom
$entry->title = 'mijn aangepaste entry';
$entry->author->name = 'Voorbeeldauteur';
$entry->author->email = '[email protected]';

// Doe nu de aanpassing
Zend_Feed::registerNamespace('myns', 'http://www.example.com/myns/1.0');

$entry->{'myns:myelement_one'} = 'mijn eerste aangepaste waarde';
$entry->{'myns:container_elt'}->part1 = 'eerste genesteld aangepast deel';
$entry->{'myns:container_elt'}->part2 = 'tweede genesteld aangepast deel';

echo $entry->saveXML();

?>