Hoofdstuk 1. Zend

Inhoudsopgave

1.1. Inleiding
1.2. Zend::loadFile()
1.3. Zend::loadClass()
1.4. Zend::loadInterface()
1.5. Zend::isReadable()
1.6. Zend::dump()
1.7. Zend::register()
1.8. Zend::registry()

1.1. Inleiding

De Zend klasse is de fundering (basis) van het Zend Framework. Deze klasse is tot stand gekomen doordat het framework het DRY (Don't Repeat Yourself) principe - dat aan de basis van het Zend Framework ligt - hanteert. Deze klasse bevat enkel statische methodes waarvan de functionaliteit nodig is in vele componenten van het Zend Framework.