6.2. Zend_Http_Response

6.2.1. Inleiding

Zend_Http_Response verstrekt eenvoudige toegang tot de antwoorden die door Paragraaf 6.1, “Zend_Http_Client” worden teruggestuurd. Het verstrekt een intuïtieve set van methodes om met de HTTP antwoorddata die van een verzoek wordt ontvangen te werken:

 • isError(): TRUE indien een HTTP foutcode werd ontvangen; anders FALSE.
 • isSuccessful(): TRUE indien een HTTP succescode werd ontvangen; anders FALSE.
 • isRedirect(): TRUE indien een HTTP verwijzingscode werd ontvangen; anders FALSE.
 • getStatus(): Geeft de HTTP statuscode terug.
 • getHeaders(): Geeft een array van strings van HTTP antwoordheaders terug.
 • getBody(): Geeft de HTTP antwoordinhoud als een string terug.

Voorbeeld 6.6. Met HTTP antwoorddata werken

<?php
require_once 'Zend/Http/Client.php';
try {
  $http = new Zend_Http_Client('http://example.org');
  $response = $http->get();
  if ($response->isSuccessful()) {
    echo $response->getBody();
  } else {
    echo "<p>Er trad een fout op</p>\n";
    echo "HTTP Status: " . $response->getStatus() . "\n";
    echo "HTTP Headers:\n";
    $responseHeaders = $response->getHeaders();
    foreach ($responseHeaders as $responseHeaderName => $responseHeaderValue) {
      echo "$responseHeaderName: $responseHeaderValue\n";
    }
  }
} catch (Zend_Http_Exception $e) {
  echo '<p>Er trad een fout op (' .$e->getMessage(). ')</p>';
}
?>