1.5. Zend::isReadable()

Geeft de waarde TRUE terug indien een bestand leesbaar is, anders FALSE.

<?php
	
isReadable($filename)

?>

Het argument $filename specificeert de bestandsnaam die nagegaan dient te worden. Deze mag geen padinformatie bevatten. Deze methode is een "wrapper" voor de PHP functie is_readable(). De PHP functie zoekt niet in include_path, terwijl Zend::isReadable() dat wel doet.