1.3. Zend::loadClass()

Zend::loadClass() laadt een PHP bestand waarvan de bestandsnaam opgebouwd is in het volgende formaat: "$className.php". Het bestaan van de klasse $className zal worden nagegaan.

<?php
	
loadClass($class, $dirs)

?>

Indien er wordt vastgesteld dat het bestand niet werd gevonden of de klasse niet bestaat zal er een Zend_Exception worden doorgegeven. Zend::loadFile() wordt gebruikt voor het laden van het bestand.

Indien u een klasse opvraagt waarin underscores in de naam voorkomen en het argument $dirs gelijk is aan null (standaard waarde), zal Zend::loadClass() zelf de $dirs kunnen achterhalen. Alle underscores die in het $class argument voorkomen, zullen geconverteerd worden naar directory seperators. Bijvoorbeeld, indien $class de waarde Zend_Example_Class heeft, zal dit gemapt worden naar het pad Zend/Example/Class.php.