1.2. Zend::loadFile()

Zend::loadFile() laadt een PHP bestand dat PHP code kan bevatten. Het is een "wrapper" voor de PHP functie include() die een Zend_Exception zal doorgeven indien er een fout is opgetreden.

<?php
	
loadFile($filename, $dirs=null, $once=false)

?>

Het $filename argument specificeert het bestand dat moet worden geladen. Let op: $filename mag geen padinformatie bevatten. $filename kan enkel alfanumerieke tekens, min-tekens ("-"), underscores ("_") of punten (".") bevatten. Dit is omwille van veiligheidsredenen. Deze beperkingen zijn niet van toepassing op het argument $dirs.

Het argument $dirs specificeert de paden of het pad waarin het bestand moet worden gezocht. Indien NULL, zal er enkel in het include_path worden gezocht. Indien het een string of een array is, zal er in de gespecificeerde paden en het include_path worden gezocht.

Het argument $once is een boolean die aanduidt of de PHP functie include() of include_once() moet worden gebruikt om het bestand te laden.