1.4. Zend::loadInterface()

Zend::loadInterface() werkt net zoals Zend::loadClass(), maar laadt een interface in plaats van een klasse.

<?php
	
loadInterface($interface, $dirs)

?>

De methode Zend::loadClass() kan niet gebruikt worden voor het laden van interfaces omdat de PHP functie class_exists() het bestaan van interfaces niet kan nagaan (sinds PHP 5.0.2). Gebruik Zend::loadInterface() in plaats hiervan.

Indien je een interface opvraagt waarin underscores in de naam voorkomen en het argument $dirs gelijk is aan null (standaard waarde), zal Zend::loadInterface() zelf de $dirs kunnen achterhalen. Alle underscores die in het $interface argument voorkomen, zullen geconverteerd worden naar directory seperators. Bijvoorbeeld, indien $interface de waarde Zend_Example_Interface heeft, zal dit gemapt worden naar het pad Zend/Example/Interface.php.