8.4. Geavanceerd Loggen: Meerdere Loggers

Zend_Log ondersteunt het loggen naar meerdere log adapters. Het kan een bericht sturen naar alle logs, of naar een specifieke log.

Wanneer je meerdere loggers maakt moet aan elke log een unieke naam worden gegeven. Loggers worden met de registerLogger() methode geregistreerd, met de lognaam als optioneel tweede argument.

In het voorbeeld hierna worden twee loggers gemaakt: één voor de console, een andere voor een bestand. Ze zullen respectievelijk Console en File worden genoemd.

require_once 'Zend/Log.php';                 // Zend_Log basis klasse
require_once 'Zend/Log/Adapter/File.php';    // Bestand log adapter
require_once 'Zend/Log/Adapter/Console.php'; // Console log adapter

Zend_Log::registerLogger(new Zend_Log_Adapter_File('/logs/framework.txt'), 'File');
Zend_Log::registerLogger(new Zend_Log_Adapter_Console(), 'Console');