Hoofdstuk 8. Zend_Log

Inhoudsopgave

8.1. Inleiding
8.2. Loggen naar een enkele Log
8.3. Log Levels
8.4. Geavanceerd Loggen: Meerdere Loggers

8.1. Inleiding

Zend_Log is een logklasse voor algemeen gebruik. Zend_Log is een statische klasse die niet direct kan worden geïnstantieerd. Ze bevat een array van instanties van Zend_Log, één voor elk logbestand dat wordt gebruikt door de toepassing. Elke log-instantie gebruikt een adapter die de Zend_Log_Adapter_Interface implementeert.

Om Zend_Log te gebruiken, include() de Zend_Log klasse en alle adapter klassen die gebruikt zullen worden. Bijvoorbeeld, indien een toepassing naar de console (PHP's output buffer) èn tekstbestanden gaat loggen, zouden de volgende bestanden moeten worden ge-"include()":

require_once 'Zend/Log.php';         // Zend_Log basis klasse
require_once 'Zend/Log/Adapter/Console.php'; // Console log adapter
require_once 'Zend/Log/Adapter/File.php';   // Bestand log adapter

Zend_Log kan worden gebruikt in een vereenvoudigde vorm voor een enkele log, kan geconfigureerd worden voor multilogs en kan ook gebruikt worden om interne operaties van vele Zend Framework klassen te loggen.