8.3. Log Levels

Zend_Log::log() zal alle berichten loggen als LEVEL_DEBUG behalve indien een ander level werd opgegeven als optioneel tweede argument. De volgende levels zijn beschikbaar als constanten van de Zend_Log klasse.

LEVEL_DEBUG     = 1
LEVEL_WARNING   = 4
LEVEL_ERROR     = 8
LEVEL_SEVERE    = 16