8.2. Loggen naar een enkele Log

Een logger wordt gemaakt door de Zend_Log::registerLogger() methode op te roepen met een Zend_Log_Adapter_Interface instantie als argument.

require_once 'Zend/Log.php';                // Zend_Log basis klasse
require_once 'Zend/Log/Adapter/File.php';   // Bestand log adapter

// De tekstbestand logger registreren
Zend_Log::registerLogger(new Zend_Log_Adapter_File('/logs/simple.txt'));

Berichten worden dan naar de log gezonden via Zend_Log::log().

/**
 * Zend een bericht naar de log.  Een optioneel tweede argument duidt een loglevel aan.
 * Indien er geen level werd aangeduid wordt LEVEL_DEBUG aangenomen.
 */
Zend_Log::log('Eerste logbericht.');

/**
 * Log een ernstig probleem.
 */
Zend_Log::log('Een ernstig probleem heeft zich voorgedaan.', Zend_Log::LEVEL_SEVERE);