9.10. Character Sets

Zend_Mail controleert niet of de berichtdelen de juiste karakterset hebben. Wanneer Zend_Mail word geïnstantieerd mag er een charset voor het bericht zelf worden opgegeven. De standaard waarde is iso8859-1. De toepassing moet er zich van vrijwaren dat alle aan het bericht toegevoegde delen in de juiste charset zijn gecodeerd. Je een andere charset opgeven voor elk nieuw deel dat aan het bericht wordt toegevoegd.

[Opmerking] Opmerking
Character sets zijn alleen toepasbaar op berichtdelen in tekstformaat.