9.4. Verschillende Transporten gebruiken

In het geval je verschillende e-mails via verschillende verbindingen wil sturen kan je ook het transport object direct doorgeven aan send() zonder vooraf een oproep aan setDefaultTransport() te doen. Het zo doorgegeven object zal het standaard transport vervangen voor het huidige send() verzoek:

Voorbeeld 9.4. Verschillende Transporten gebruiken

<?php
require_once 'Zend/Mail.php';
$mail = new Zend_Mail();
// bericht maken...
require_once 'Zend/Mail/Transport/Smtp.php';
$tr1 = new Zend_Mail_Transport_Smtp('[email protected]');
$tr1 = new Zend_Mail_Transport_Smtp('[email protected]');
$mail->send($tr1);
$mail->send($tr2);
$mail->send();  // standaard transport weer gebruiken
?>   
[Opmerking] Opmerking
Bijkomende transporten kunnen geschreven worden door de Zend_Mail_Transport_Interface te implementeren.