9.5. HTML E-Mail

Om e-mail in HTML formaat te sturen moet je de inhoud geven via de methode setBodyHTML() in plaats van setBodyText(). Het MIME inhoudstype zal automatisch naar text/html worden gezet. Indien je zowel HTML als tekst inhoud gebruikt zal er automatisch een multipart/alternative MIME message worden gegenereerd:

Voorbeeld 9.5. HTML E-Mail zenden

<?php
require_once 'Zend/Mail.php';
$mail = new Zend_Mail();
$mail->setBodyText('Mijn mooie testtekst');
$mail->setBodyHtml('Mijn mooie <b>test</b>tekst');
$mail->setFrom('[email protected]', 'Een afzender');
$mail->addTo('[email protected]', 'Een geadresseerde');
$mail->setSubject('TestOnderwerp');
$mail->send();
?>