9.2. E-mail sturen via SMTP

Om e-mail te sturen via SMTP moet een Zend_Mail_Transport_Smtp worden gemaakt en geregistreerd aan Zend_Mail voordat de send() methode wordt opgeroepen. Het SMTP transport zal dan voor alle verdere oproepen in het huidige script aan Zend_Mail::send() worden gebruikt:

Voorbeeld 9.2. E-mail sturen via SMTP

<?php
require_once 'Zend/Mail/Transport/Smtp.php';
$tr = new Zend_Mail_Transport_Smtp('mail.example.com');
Zend_Mail::setDefaultTransport($tr);
?>   

De setDefaultTransport() methode en de constructor van Zend_Mail_Transport_Smtp zijn geen dure operaties. Deze twee regels kunnen worden behandeld terwijl je de setup van het script doet (bv: config.inc of iets dergelijks) om het gedrag van de Zend_Mail klasse voor de rest van het script te configureren. Dit houdt de configuratielogica uit de toepassingslogica - of mail gezonden word via SMTP of mail(), welke mail server te gebruiken enz...