Hoofdstuk 10. Zend_Mime

Inhoudsopgave

10.1. Inleiding
10.1.1. Statische Methodes en Constanten
10.1.2. Zend_Mime Instantiëren
10.2. Zend_Mime_Message
10.2.1. Inleiding
10.2.2.
10.2.3. MIME Delen Toevoegen
10.2.4. Boundary afhandeling
10.2.5. Een string parsen om een Zend_Mime_Message object te maken (experimenteel)
10.3. Zend_Mime_Part
10.3.1. Inleiding
10.3.2. Instantiëring
10.3.3. Methodes om een berichtdeel naar een string te schrijven

10.1. Inleiding

Zend_Mime is een hulpklasse voor het afhandelen van multipart MIME berichten. Ze wordt gebruikt door Zend_Mail, en kan gebruikt worden door toepassingen die MIME ondersteuning nodig hebben.

10.1.1. Statische Methodes en Constanten

Zend_Mime verstrekt een set eenvoudige methodes om met MIME te werken:

 • isPrintable(): Geeft TRUE terug indien de gegeven string geen onafdrukbare tekens bevat, anders FALSE.
 • encodeBase64(): Encodeert een string met base64.
 • encodeQuotedPrintable(): Encodeert een string met het quoted-printable mechanisme.

Zend_Mime definieert een set van constanten die veel worden gebruikt in MIME Messages:

 • Zend_Mime::TYPE_OCTETSTREAM: 'application/octet-stream'
 • Zend_Mime::TYPE_TEXT: 'text/plain'
 • Zend_Mime::TYPE_HTML: 'text/html'
 • Zend_Mime::ENCODING_7BIT: '7bit'
 • Zend_Mime::ENCODING_8BIT: '8bit'
 • Zend_Mime::ENCODING_QUOTEDPRINTABLE: 'quoted-printable'
 • Zend_Mime::ENCODING_BASE64: 'base64'
 • Zend_Mime::DISPOSITION_ATTACHMENT: 'attachment'
 • Zend_Mime::DISPOSITION_INLINE: 'inline'

10.1.2. Zend_Mime Instantiëren

Wanneer je een Zend_Mime object instantieert word er een MIME boundary opgeslaan die word gebruikt voor alle volgende niet-statische oproepen naar het object. Als de constructor word opgeroepen met een string parameter zal de gegeven string worden gebruikt als MIME boundary. Indien niet zal er een willekeurige MIME boundary worden gegenereerd tijdens het opbouwen van het object.

Een Zend_Mime object heeft de volgende methodes:

 • boundary(): Geeft de MIME boundary string terug.
 • boundaryLine(): Geeft de gehele MIME boundary regel terug.
 • mimeEnd(): Geeft de gehele MIME einde boundary regel terug.