10.2. Zend_Mime_Message

10.2.1. Inleiding

Zend_Mime_Message stelt een MIME compatibel bericht voor dat één of meer gescheiden delen (voorgesteld als Zend_Mime_Part objecten) kan bevatten. Je kan MIME compatibele multipart berichten genereren van MimeParts met Zend_Mime_Message. Encodering en boundary worden transparant door de klasse afgehandeld. Zend_Mime_Message objecten kunnen ook van opgegeven strings worden opgebouwd (experimenteel). Gebruikt door Zend_Mail.

Er is geen expliciete constructor voor Zend_Mime_Message.

10.2.3. MIME Delen Toevoegen

Zend_Mime_Part objecten kunnen aan een gegeven Zend_Mime_Message object worden toegevoegd door ->addPart($part) op te roepen

De methode ->getParts() geeft een array met alle delen in Zend_Mime_Message terug. De Zend_Mime_Part objecten kunnen dan worden gewijzigd vermits ze als referenties in de array zijn opgeslaan. Indien delen aan de array worden toegevoegd, of de volgorde ervan word gewijzigd, moet de array terug aan Zend_Mime_Part worden gegeven door ->setParts($partsArray) op te roepen.

De functie ->isMultiPart() zal true teruggeven als meer dan 1 deel in het Zend_Mime_Message object is geregistreerd en dat object dus een Multipart-Mime-Message zou genereren bij weergave.

10.2.4. Boundary afhandeling

Zend_Mime_Message maakt en gebruikt meestal zijn eigen Zend_Mime object om een boundary te genereren. Indien je een boundary moet definiëren of je wil het standaard gedrag van het Zend_Mime object dat Zend_Mime_Message gebruikt wil wijzigen, kan je het Zend_Mime object zelf instantiëren en het dan in Zend_Mime_Message registreren. Normaal gesproken zal je dit niet hoeven te doen. ->setMime(Zend_Mime $mime)<- zet een speciale instantie van Zend_Mime dat door deze Zend_Mime_Message moet worden gebruikt.

->getMime() geeft de instantie van Zend_Mime terug die zal worden gebruikt om het bericht weer te geven wanneer generateMessage() word opgeroepen.

->generateMessage() geeft de inhoud van Zend_Mime_Message als een string weer.

10.2.5. Een string parsen om een Zend_Mime_Message object te maken (experimenteel)

Een gegeven MIME compatibel bericht in de vorm van een string kan worden gebruikt om er een Zend_Mime_Message object van te (her)opbouwen. Zend_Mime_Message heeft een statische "factory" methode om deze string te parsen en een Zend_Mime_Message object terug te geven.

Zend_Mime_Message::createFromMessage($str, $boundary) decodeert een gegeven string en geeft een Zend_Mime_Message object terug dat dan kan worden onderzocht door ->getParts() te gebruiken.