10.3. Zend_Mime_Part

10.3.1. Inleiding

Deze klasse stelt een enkel deel van een MIME bericht voor. Het bevat de inhoud van het berichtdeel, plus informatie over de encodering, inhoudstype en oorspronkelijke bestandsnaam ervan. Het biedt een methode om een string te genereren vanaf opgeslagen data. Zend_Mime_Part objecten kunnen aan Zend_Mime_Message worden toegevoegd om een compleet mulitpart bericht te assembleren.

10.3.2. Instantiëring

Zend_Mime_Part word geïnstantieert met een string die de inhoud van het nieuwe deel bevat. Het wordt aangenomen dat het type van de inhoud OCTET-STREAM is, geëncodeerd op 8bits. Na het instantiëren van een Zend_Mime_Part kan je meta informatie zetten door onmiddellijk de attributen aan te spreken:

<?php      
public $type = ZMime::TYPE_OCTETSTREAM;
public $encoding = ZMime::ENCODING_8BIT;
public $id;
public $disposition;
public $filename;
public $description;
public $charset;
?>

10.3.3. Methodes om een berichtdeel naar een string te schrijven

->getContent() geeft de geëncodeerde inhoud van de Mime_Part als een string weer, geëncodeert volgens de in het attribuut $encoding gespecificeerde encodage. Toegestane waarden zijn Zend_Mime::ENCODING_* karakterset. Er worden geen conversies uitgevoerd.

->getHeaders() geeft de Mime-Headers terug voor een Mime_Part zoals die werden gegenereerd vanaf de informatie in de publiekelijk toegankelijke attributen. De attributen van het object dienen op gepaste wijze te zijn gezet voor deze methode voor aangeroepen.

 • $charset moet naar dezelfde charset worden gezet als de inhoud indien dat een text type is (Text of HTML).
 • $id mag worden gezet om inline beelden in een HTML mail met een ID te identifiëren.
 • $filename bevat de bestandsnaam dat het bestand zal krijgen indien het gedownload wordt.
 • $disposition definieert indien het bestand moet worden beschouwd als een bijvoegsel of indien het wordt gebruikt binnenin een (HTML-) mail (inline).
 • $description word alleen voor informatiueve doeleinden gebruikt.