Hoofdstuk 11. Zend_Pdf

Inhoudsopgave

11.1. Inleiding
11.2. Maken en laden van PDF documenten
11.3. Wijzigen van het PDF document opslaan
11.4. Document pagina's
11.5. Tekenen
11.5.1. Geometrie
11.5.2. Kleur
11.5.3. Vormen tekenen
11.5.4. Tekst schrijven
11.5.5. Lettertypes gebruiken
11.5.6. Beelden tekenen
11.5.7. Lijnstijl tekenen
11.5.8. Vulstijl
11.5.9. Rotaties
11.5.10. Opslaan/herstellen van een grafische staat
11.5.11. Clipping draw area
11.5.12. Stijlen
11.6. Een gebruiksvoorbeeld voor de Zend_Pdf module

11.1. Inleiding

De Zend_Pdf module is een volledig in PHP 5 geschreven motor voor het manipuleren van PDF (Portable Document Format). Het kan bestaande documenten laden, nieuwe documenten maken, documenten wijzigen en weer opslaan. Het laat dus eender welke PHP toepassing dynamisch PDF documenten aanmaken door bestaande templates aan te passen of documenten van de grond opnieuw op te bouwen. Zend_Pdf ondersteunt de volgende mogelijkheden:

  • Een nieuw document maken of een bestaand document laden. [1]

  • Een bepaalde revisie van een document verkrijgen.

  • Pagina's binnenin het document manipuleren. De pagina orde veranderen, nieuwe pagina's toevoegen, pagina's verwijderen uit een document.

  • Verschillende tekening vormen (lijnen, rechthoeken, polygonen, cirkels, ellipsen en sectoren).

  • Tekst schrijven met één van de 16 standaard lettertypes.

  • Rotaties.

  • Beelden tekenen. [2]

  • Incremental PDF bestand update.[1] PDF V1.4 (Acrobat 5) documenten zijn nu ondersteund.

[2] Enkel JPG beelden zijn ondersteund op dit moment.