11.3. Wijzigen van het PDF document opslaan

Er kunnen twee methodes worden aangewend om gewijzigde PDF documenten op te slaan. Deze zijn de Zend_Pdf::save() en Zend_Pdf::render() methodes.

De Zend_Pdf::save($filename, $updateOnly = false) methode slaat het PDF document in een bestand op. Indien $updateOnly TRUE is zal alleen het nieuwe PDF segment aan het bestand worden toegevoegd. Zoniet wordt het bestand overschreven.

Zend_Pdf::render($filename, $newSegmentOnly = false) geeft het PDF document als een string terug. Indien $newSegmentOnly TRUE is, wordt alleen het nieuwe PDF bestandssegment teruggestuurd.

Voorbeeld 11.3. Een PDF document opslaan

<?php
...
// PDF document laden.
$pdf = Zend_Pdf::load($fileName);
...
// Document updaten
$pdf->save($fileName, true);
// Het document als een nieuw bestand opslaan
$pdf->save($newFileName);

// Het document als een string terugsturen.
$pdfString = $pdf->render();

...
?>