1.7. Zend::register()

Een object in het register opslaan.

<?php
	
register($name, $object)

?>

Het register is een mechanisme voor het verstrekken van "singleton" instanties van objecten aan de toepassingsruimte. Het object wordt slechts éénmaal opgeslagen en kan opgevraagd worden indien nodig. Het is steeds dezelfde instantie van het object dat wordt terugegeven.

$name is eender welke string die toelaat het object een naam te geven in het register. Deze naam kan dan aan Zend::registry() worden doorgegeven om het object opnieuw te verkrijgen.

Het $name argument moet een string zijn. Bovendien mogen enkel objecten opgeslagen worden in het register. Een object kan nooit worden verwijderd uit het register en een objectinstantie kan slechts éénmaal worden opgeslagen in het register. Het niet nakomen van deze regels zal een Zend_Exception doorgeven.