1.8. Zend::registry()

Geeft een object, of een lijst van alle objecten in het register terug.

<?php
	
registry($name=null)

?>

Indien het $name argument NULL is zal een array teruggegeven worden waarvan de keys de namen van de objecten in het register zijn en de waarden de klassenamen van de objecten.

Als $name een string is zal het overeenstemmende object worden teruggegeven. Indien er geen object bestaat in het register met de naam $name zal er een Zend_Exception worden doorgegeven.