12.7. Interoperatie met Java Lucene

12.7.1. Bestandsformaten

Het bestandsformaat van het Zend_Search_Lucene index bestand is binary compatible met Lucene versie 1.4 en hoger.

Een gedetailleerde beschrijving van dit formaat is beschikbaar op: http://lucene.apache.org/java/docs/fileformats.html.

12.7.2. Index Map

Na het aanmaken van de index zal de index map verschillende bestanden bevatten:

 • het segments bestand is een lijst van index segmenten.

 • *.cfs bestanden bevatten index segmenten. Nota! Een geoptimaliseerde index heeft altijd slechts één segment.

 • het deletable bestand is een lijst bestanden die niet langer worden gebruikt door de index, maar niet konden worden verwijderd.

12.7.3. Java Broncode

Het volgende Java programmavoorbeeld geeft een voorbeeld van hoe je een bestand indexeert via Java Lucene:

/**
* Aanmaak van de Index:
*/
import org.apache.lucene.index.IndexWriter;
import org.apache.lucene.document.*;

import java.io.*

...

IndexWriter indexWriter = new IndexWriter("/data/mijn_index", 
                     new SimpleAnalyzer(), true);

...

String filename = "/pad/naar/bestand-dat-moet-worden-geindexeerd.txt"
File f = new File(filename);

Document doc = new Document();
doc.add(Field.Text("path", filename));
doc.add(Field.Keyword("modified",DateField.timeToString(f.lastModified())));
doc.add(Field.Text("author", "unknown"));
FileInputStream is = new FileInputStream(f);
Reader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(is));
doc.add(Field.Text("contents", reader));

indexWriter.addDocument(doc);
    

12.7.4. LuceneIndexCreation.jar gebruiken

Om snel te kunnen starten met Zend_Search_Lucene werd een JAR bestand (Java) aangemaakt dat je toelaat een index vanaf de commandoregel aan te maken. Voor meer informatie over JAR bestanden kan je terecht op: http://java.sun.com/docs/books/tutorial/jar/basics/index.html.

LuceneIndexCreation.jar leest tekst bestanden door en maakt er een index voor aan. Gebruik:

  java -jar LuceneIndexCreation.jar [-c] [-s] <document_pad> <index_pad>
  -c  - dwing de index naar case sensitive
  -s  - inhoud in de index opslaan
  

Dit commando leest een map <document_map> door, inclusief alle onderliggende mappen, en maakt een Lucene index aan. De index is een set bestanden die in een andere map, gespecificeerd door <index_map>, zullen worden opgeslagen..

Voor elk document dat moet worden geïndexeerd maakt LuceneIndexCreation een documentobject aan met drie velden: een contents veld dat de inhoud (body) van het document bevat en een modifies veld dat de bestandswijzigingstijd bevat en tenslotte het <path> veld dat het volledige pad en de bestandsnaam bevat.

Indien de -c optie werd gespecificeerd zal de index tot case sensitive gedwongen worden. Indien niet, zullen alle termen naar kleine letters worden geconverteerd voor ze aan de index worden toegevoegd.

Indien de -s optie werd gespecificeerd, zal de inhoud van het document ook in de index worden opgeslagen. Die kan dan via de velden path en modified worden opgeroepen.

Anders worden alleen de path en modified velden opgeslagen, en het contents veld wordt slechts geïndexeerd. In dat geval moet de documentinhoud vanaf een oorspronkelijke bron worden opgehaald via zijn path.

Wees voorzichtig, het gebruik van de -s optie vergroot de index ongeveer vijf maal.