13.4. Zend_Service_Flickr

13.4.1. Inleiding voor het zoeken in Flickr

Zend_Service_Flickr is een eenvoudige API om de Flickr REST web service te gebruiken. Om de Flickr web services te gebruiken moet je een API key hebben. Om deze te verkrijgen en voor meer informatie over de Flickr REST Web Service, kan je terecht bij de Flickr API documentatie.

In het volgende voorbeeld gebruiken we de tagSearch() methode om foto's te zoeken die "php" in de tags hebben.

Voorbeeld 13.8. Eenvoudige Flickr Photo zoekopdracht

<?php
require_once 'Zend/Service/Flickr.php';

$flickr = new Zend_Service_Flickr('MY_API_KEY');

$results = $flickr->tagSearch("php");

foreach ($results as $result) {
  echo $result->title . '<br />';
}
?>    
[Opmerking] Opmerking
tagSearch() aanvaardt een optionele tweede parameter met een array van opties.

13.4.2. Flickr gebruikers vinden

Zend_Service_Flickr biedt drie verschillende mogelijkheden om Flickr gebruikersinformatie te verkrijgen:

 • userSearch(): Aanvaardt een string query van spatiegescheiden vermeldingen en een optionele tweede parameter als een array van zoekopties, en geeft een Zend_Service_Flickr_ResultSet object terug.
 • getIdByUsername(): Geeft een string user ID terug, verbonden met de opgegeven gebruikersnaam string.
 • getIdByEmail(): Geeft een string user ID terug, verbonden met de opgegeven gebruikerse-mail string.

Voorbeeld 13.9. Een Flickr gebruiker vinden door middel van zijn e-mailadres

In dit voorbeeld hebben we het e-mailadres van de Flickr gebruiker, en we verkrijgen de gebruikersinformatie door de userSearch() methode te gebruiken:

<?php
require_once 'Zend/Service/Flickr.php';

$flickr = new Zend_Service_Flickr('MY_API_KEY');

$results = $flickr->userSearch($userEmail);

foreach ($results as $result) {
  echo $result->title . '<br />';
}
?>    

13.4.3. Flickr beelddetails opvragen

Zend_Service_Flickr maakt het snel en eenvoudig om details van een beeld te verkrijgen via zijn ID. Gebruik gewoon de getImageDetails() methode zoals in het volgende voorbeeld:

Voorbeeld 13.10. Flickr beelddetails verkrijgen

Wanneer je een Flickr beeld ID hebt is het eenvoudig informatie over dat beeld te verkrijgen:

<?php
require_once 'Zend/Service/Flickr.php';

$flickr = new Zend_Service_Flickr('MY_API_KEY');

$image = $flickr->getImageDetails($imageId);

echo "Beeld ID $imageId is $image->width x $image->height pixels.<br />\n";
echo "<a href=\"$image->clickUri\">Klik hier voor het beeld</a>\n";
?>    

13.4.4. Zend_Service_Flickr Klassen

De volgende klassen worden alleen teruggegeven door tagSearch() en userSearch():

13.4.4.1. Zend_Service_Flickr_ResultSet

Vertegenwoordigt een set resultaten van een Flickr zoekopdracht.

[Opmerking] Opmerking

Implementeert de SeekableIterator voor gemakkelijke iteratie (bv., door foreach te gebruiken), evenals onmiddellijke toegang tot een specifiek resultaat door seek() te gebruiken.

13.4.4.1.1. Eigenschappen

Tabel 13.10. Zend_Service_Flickr_ResultSet Eigenschappen

Naam Type Beschrijving
totalResultsAvailable int Totaal aantal beschikbare resultaten
totalResultsReturned int Totaal aantal teruggestuurde resultaten
firstResultPosition int De offset in de totale set resultaten van deze set resultaten
13.4.4.1.2. Zend_Service_Flickr_ResultSet::totalResults()

int totalResults();

Geeft het totaal aantal resultaten in deze set resultaten terug.

Terug naar de klasselijst

13.4.4.2. Zend_Service_Flickr_Result

Een enkel beeldresultaat van een Flickr zoekopdracht

13.4.4.2.1. Eigenschappen

Tabel 13.11. Zend_Service_Flickr_Result Eigenschappen

Naam Type Beschrijving
id int Beeld ID
owner int Het NSID van de eigenaar van de foto.
secret string Een key gebruikt in het bouwen van een URL.
server string De servernaam om in het bouwen van een URL te gebruiken.
title string De titel van de foto.
ispublic boolean de foto is publiek.
isfriend boolean Je kan de foto zien omdat je een vriend bent van de eigenaar.
isfamily boolean Je kan de foto zien omdat je familie bent van de eigenaar.
license string De licentie waaronder de foto beschikbaar is.
date_upload string De datum waarop de foto werd geupload.
date_taken string De datum waarop de foto werd genomen.
owner_name string De schermnaam van de eigenaar.
icon_server string De server die gebruikt werd om icon URLs te assembleren.
Square Zend_Service_Flickr_Image Een 75x75 thumbnailbeeld.
Thumbnail Zend_Service_Flickr_Image Een 100 pixel thumbnailbeeld.
Small Zend_Service_Flickr_Image Een 240 pixel thumbnailbeeld.
Medium Zend_Service_Flickr_Image Een 500 pixel thumbnailbeeld.
Large Zend_Service_Flickr_Image Een 640 pixel thumbnailbeeld.
Original Zend_Service_Flickr_Image Het oorspronkelijk beeld.

Terug naar de klasselijst

13.4.4.3. Zend_Service_Flickr_Image

Representeert een beeld teruggegeven door een Flickr zoekopdracht.

13.4.4.3.1. Eigenschappen

Tabel 13.12. Zend_Service_Flickr_Image Eigenschappen

Naam Type Beschrijving
uri string URI voor het oorspronkelijk beeld
clickUri string Een klikbaar URI (bv. de Flickr pagina) voor het beeld
width int Breedte van het beeld
height int Hoogte van het beeld

Terug naar de klasselijst