13.5. Zend_Service_Yahoo

13.5.1. Inleiding

Zend_Service_Yahoo is een eenvoudige API om veel van de Yahoo! REST APIs te gebruiken. Zend_Service_Yahoo laat je toe om Yahoo! Web search, Yahoo! News, Yahoo! Local en Yahoo! Images te doorzoeken. Om de Yahoo! REST API te gebruiken, moet je een Yahoo! Application ID hebben. Om die te verkrijgen kan je volgende formulier invullen en opsturen: Application ID Request Form.

13.5.2. Het web doorzoeken met Yahoo!

Zend_Service_Yahoo laat je toe het web te doorzoeken met Yahoo! door de webSearch() methode te gebruiken die een string query parameter aanvaardt, plus een optionele tweede parameter als een array van zoekopties. Voor volledige details en een lijst van opties verwijzen we je graag door naar de Yahoo! Web Search Documentatie. De webSearch() methode geeft een Zend_Service_Yahoo_WebResultSet object terug.

Voorbeeld 13.11. Het web doorzoeken met Yahoo!

<?php
require_once 'Zend/Service/Yahoo.php';
$yahoo = new Zend_Service_Yahoo("YAHOO_APPLICATION_ID");
$results = $yahoo->webSearch('PHP');
foreach ($results as $result) {
  echo $result->Title .'<br />';
}
?>    

13.5.3. Beelden vinden met Yahoo!

Je kan beelden zoeken met Yahoo! door Zend_Service_Yahoo's imageSearch() methode te gebruiken. Deze methode aanvaardt een string query parameter en een optionele array van zoekopties zoals voor de webSearch() methode. Voor alle details en een lijst van opties kan je terecht op de Yahoo! Beeldzoeken Documentatie.

Voorbeeld 13.12. Beelden vinden met Yahoo!

<?php
require_once 'Zend/Service/Yahoo.php';
$yahoo = new Zend_Service_Yahoo("YAHOO_APPLICATION_ID");
$results = $yahoo->imageSearch('PHP');
foreach ($results as $result) {
  echo $result->Title .'<br />';
}
?>    

13.5.4. Plaatselijke bedrijven en diensten vinden met Yahoo!

Je kan plaatselijke bedrijven en diensten opzoeken met Yahoo! door de localSearch() methode te gebruiken. Voor alle details kan je terecht op de Yahoo! Plaatselijk zoeken Documentatie.

Voorbeeld 13.13. Plaatselijke bedrijven en diensten vinden met Yahoo!

<?php
require_once 'Zend/Service/Yahoo.php';
$yahoo = new Zend_Service_Yahoo("YAHOO_APPLICATION_ID");
$results = $yahoo->localSearch('Apple Computers', array('zip' => '95014'));
foreach ($results as $result) {
  echo $result->Title .'<br />';
}
?>    

13.5.5. Yahoo! News zoeken

Yahoo! News zoeken is eenvoudig; gebruik eenvoudigweg de newsSearch() methode zoals in het volgende voorbeeld. Voor alle details verwijzen we je door naar de Yahoo! News zoeken Documentatie.

Voorbeeld 13.14. Yahoo! News zoeken

<?php
require_once 'Zend/Service/Yahoo.php';
$yahoo = new Zend_Service_Yahoo("YAHOO_APPLICATION_ID");
$results = $yahoo->newsSearch('PHP');
foreach ($results as $result) {
  echo $result->Title .'<br />';
}
?>    

13.5.6. Zend_Service_Yahoo Klassen

De volgende klassen worden allemaal teruggestuurd door de verschillende Yahoo! zoekopdrachten. Elk zoektype stuurt een set resultaten terug die specifiek zijn aan het zoektype. Deze kunnen gemakkelijk worden doorlopen omdat elk resultaat in een resultaattype object zit. Alle klassen voor resultaatsets implementeren de SeekableIterator interface die ervoor zorgt dat je gemakkelijk door een set resultaten kan lopen en een specifiek resultaat erin kan zoeken.

13.5.6.1. Zend_Service_Yahoo_ResultSet

Elk van de aan de zoekopdracht specifieke resultaten is uitgebreid vanaf deze basisklasse.

Elk van de specifieke set resultaten geeft een specifiek Zend_Service_Yahoo_Result object terug.

13.5.6.1.1. Zend_Service_Yahoo_ResultSet::totalResults()

int totalResults();

Geeft het aantal resultaten terug die de zoekopdracht terug stuurde.

13.5.6.1.2. Eigenschappen

Tabel 13.13. Zend_Service_Yahoo_ResultSet

Naam Type Beschrijving
totalResultsAvailable int Totaal aantal gevonden resultaten.
totalResultsReturned int Aantal resultaten in de huidige set resultaten
firstResultPosition int Positie van het eerste resultaat in deze set, relatief aan het totaal aantal resultaten.

Terug naar de klasselijst

13.5.6.2. Zend_Service_Yahoo_WebResultSet

Zend_Service_Yahoo_WebResultSet vertegenwoordigt een Yahoo! Web Search set resultaatsets.

[Opmerking] Opmerking

Zend_Service_Yahoo_WebResultSet breidt Zend_Service_Yahoo_ResultSet uit.

Terug naar de klasselijst

13.5.6.3. Zend_Service_Yahoo_ImageResultSet

Zend_Service_Yahoo_ImageResultSet vertegenwoordigt een Yahoo! Image Search set resultaatsets.

[Opmerking] Opmerking

Zend_Service_Yahoo_ImageResultSet breidt Zend_Service_Yahoo_ResultSet uit.

Terug naar de klasselijst

13.5.6.4. Zend_Service_Yahoo_LocalResultSet

Zend_Service_Yahoo_LocalResultSet vertegenwoordigt een Yahoo! Local Search set resultaatsets.

Tabel 13.14. Zend_Service_Yahoo_LocalResultSet Eigenschappen

Naam Type Beschrijving
resultSetMapURL string De URL van een webpagina die een grafische kaart bevat met alle teruggestuurde resultaten erop afgebeeld.
[Opmerking] Opmerking

Zend_Service_Yahoo_LocalResultSet breidt Zend_Service_Yahoo_ResultSet uit.

Terug naar de klasselijst

13.5.6.5. Zend_Service_Yahoo_NewsResultSet

Zend_Service_Yahoo_NewsResultSet vertegenwoordigt een Yahoo! News Search set resultaatsets.

[Opmerking] Opmerking

Zend_Service_Yahoo_NewsResultSet breidt Zend_Service_Yahoo_ResultSet uit.

Terug naar de klasselijst

13.5.6.6. Zend_Service_Yahoo_Result

Elk van de aan de zoekopdracht specifieke resultaten is uitgebreid van deze basis klasse.

13.5.6.6.1. Eigenschappen

Tabel 13.15. Zend_Service_Yahoo_Result Eigenschappen

Naam Type Beschrijving
Title string Titel van het resultaat item
Url string URL van het resultaat item
ClickUrl string URL om naar het resultaat item te linken

Terug naar de klasselijst

13.5.6.7. Zend_Service_Yahoo_WebResult

Elk Web Search resultaat wordt teruggestuurd als een Zend_Service_Yahoo_WebResult object.

13.5.6.7.1. Eigenschappen

Tabel 13.16. Zend_Service_Yahoo_WebResult Eigenschappen

Naam Type Beschrijving
Summary string Samenvatting van het resultaat
MimeType string Mimetype van het resultaat
ModificationDate string Datum van de laatste wijziging van het resultaat als een UNIX timestamp.
CacheUrl string Yahoo! web cache URL voor het resultaat indien die bestaat.
CacheSize int De grootte van het item in de Cache

Terug naar de klasselijst

13.5.6.8. Zend_Service_Yahoo_ImageResult

Elk Image Search resultaat wordt teruggestuurd als een Zend_Service_Yahoo_ImageResult object.

13.5.6.8.1. Eigenschappen

Tabel 13.17. Zend_Service_Yahoo_ImageResult Eigenschappen

Naam Type Beschrijving
Summary string Samenvatting van het resultaat
RefererUrl string De URL van de pagina die het beeld bevat
FileSize int De grootte van het bestand in bytes
FileFormat string Het beeldformaat (bmp, gif, jpeg, png, enz...)
Height int De hoogte van het beeld
Width int De breedte van het beeld
Thumbnail Zend_Service_Yahoo_Image Beeld thumbnail

Terug naar de klasselijst

13.5.6.9. Zend_Service_Yahoo_LocalResult

Elk Local Search resultaat wordt teruggestuurd als een Zend_Service_Yahoo_LocalResult object.

13.5.6.9.1. Eigenschappen

Tabel 13.18. Zend_Service_Yahoo_LocalResult Eigenschappen

Naam Type Beschrijving
Address string Straat adres van het resultaat
City string Stad waar het resultaat woont
State string Staat waarin het resultaat woont
Phone string Telefoonnummer van het resultaat
Rating int Door gebruikers gegeven classificatie voor het resultaat
Distance float De afstand tot het resultaat vanaf de door jou opgegeven plaats
MapUrl string URL van een kaart voor het resultaat
BusinessUrl string URL voor de bedrijfswebsite, indien bekend
BusinessClickUrl string URL om naar de bedrijfswebsite te linken, indien bekend

Terug naar de klasselijst

13.5.6.10. Zend_Service_Yahoo_NewsResult

Elk News Search resultaat wordt teruggestuurd als een Zend_Service_Yahoo_NewsResult object.

13.5.6.10.1. Eigenschappen

Tabel 13.19. Zend_Service_Yahoo_NewsResult Eigenschappen

Naam Type Beschrijving
Summary string Samenvatting van het resultaat
NewsSource string Het bedrijf dat het artikel publiceerde
NewsSourceUrl string De URL van het bedrijf dat het artikel publiceerde
Language string De taal waarin het artikel is geschreven
PublishDate string De publicatiedatum van het artikel als een UNIX timestamp
ModificationDate string De datum waarop het artikel het laatst werd gewijzigd als een UNIX timestamp
Thumbnail Zend_Service_Yahoo_Image Beeld Thumbnail voor het artikel indien het bestaat

Terug naar de klasselijst

13.5.6.11. Zend_Service_Yahoo_Image

Alle beelden die door de Yahoo! Image Search of de Yahoo! News Search worden teruggestuurd worden voorgesteld als Zend_Service_Yahoo_Image objecten

13.5.6.11.1. Eigenschappen

Tabel 13.20. Zend_Service_Yahoo_Image Eigenschappen

Naam Type Beschrijving
Url string Beeld URL
Width int Beeld wijdte
Height int Beeld hoogte

Terug naar de klasselijst