Hoofdstuk 15. Zend_XmlRpc

Inhoudsopgave

15.1. Inleiding
15.2. Zend_XmlRpc_Client
15.2.1. Inleiding
15.2.2. Parameters gebruiken
15.2.3. Hints geven voor parameter types
15.2.4. Het antwoord terugkrijgen

15.1. Inleiding

XML-RPC is een " ... manier van op afstand aanroepen van procedures gebruik makend van HTTP als transport mechanisme en XML als encoding. XML-RPC is ontworden om zo simpel mogelijk te zijn, terwijl complexe data structuren worden verstuurd, verwerkt en teruggestuurd." (XML-RPC Home Page).

De implementatie voor een XML-RPC client (en in de toekomst een XML-RPC server) in het Zend Framework maakt het nog simpeler om XML-RPC te gebruiken. Het is een poging XML-RPC net zo simpel te maken als de PHP SOAP web service extensie.